รถคอนกรีตโมลีปั๊ม ปั๊มบูม - ปั๊มลาก

รถคอนกรีตโมลีปั๊ม ปั๊มบูม - ปั๊มลาก

บริษัทโชคชัยคอนกรีต โลจิสติกส์ จำกัด ในเครือโชคชัยกรุ๊ป ให้บริการรถปั๊มคอนกรีต,ปั๊มบูม,ปั๊มลาก โดยมีสโลแกน งานเสร็จดั่งใจ โชคชัยปั๊ม โดยให้บริการ 11 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,ระนอง,สตูล,ชุมพร,สุราฎร์ธานี,นครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุง


อัตราการให้บริการ ราคาปั๊มคอนกรีต


ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคาขาย(เงินสด) ราคา / 1-15 วัน ราคา / 16-30 วัน ราคา / 31-45 วัน ส่วนเกิน ค่าต่อท่อ
ปั๊มบูม 32 เมตร1-30 คิว5,500.007,500.008,500.009,500.00170.00-
ปั๊มบูม 37 เมตร1-30 คิว6,500.008,500.009,500.0010,500.00180.00-
ปั๊มบูม 38 เมตร1-30 คิว6,500.008,500.009,500.0010,500.00180.00-
ปั๊มบูม 40 เมตร1-30 คิว7,000.009,000.0010,000.0012,000.00200.00-
ปั๊มบูม 42 เมตร1-30 คิว8,000.0010,000.0011,000.0012,000.00220.00-
ปั๊มลาก1-30 คิว13,000.0014,000.0015,000.0016,000.00200.00500


- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่ไม่มีไลน์ เนื่องจากทำให้เกิดปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคาสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเนื่องมาจากลูกค้าเปลี่ยนแปลง
                                          แพ็คเกจค่าสินค้า ภายในระยะเวลาที่ขอเครดิตหรือเลยกำหนดระยะเวลาที่ขอเครดิต โดยจะขอแจ้งล่วงหน้าผ่านไลน์
                                          กลุ่มของลูกค้า

- จังหวีดกระบี่      ราคา 3,500 บาท

- จังหวัดชุมพร     ราคา 5,500 บาท

- จังหวัดตรัง        ราคา 6,500 บาท

- จังหวัดระนอง    ราคา 7,000 บาท

- จังหวัดพัทลุง    ราคา 8,000 บาท

- เกาะสมุย           ราคา 10,000 บาท

- เกาะลันตา         ราคา 10,000 บาท

- เกาะพะงัน         ราคา 15,000 บาท
สอบถามระรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายโลจิสติกส์ 081-536-2274
คุณอนุวัฒน์ 081-537-6535 , คุณมานิสรา 081-4768428