FAQ

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง

        มีข้อจำกัดคือ ไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ  และเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 3 เมตรได้หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40%         เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำเนื่องจากการแตกต่างของความต่างศักย์ของน้ำ ทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินตลอดเวลา ทำให้ชั้นดินดังกล่าวเกิดการบวมตัว เป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ ทำให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้
*น้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มเจาะขึ้นกับความยาวของเสาเข็ม และสภาพชั้นดินของบริเวณ
ที่ก่อสร้าง ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยสามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดิน.

  • งานที่พื้นที่จำกัดคับแคบ
  • งานแก้ไขฐานรากบ้านและอาคาร
  • งานขยายต่อเติมจากบ้านและอาคารเดิม
  • งานที่ต้องการรับน้ำหนักเทียบเท่า/ดีกว่าเสาเข็มตอก
  • งานสร้างบ้าน-อาคารใหม่ ใช้แทนเสาเข็มตอก
ข้อดีและข้อเสียระหว่างเสาเข็มเจาะกับเสาเข็มตอก
ข้อจำกัด
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มตอก
แรงสั่นสะเทือนขณะทำงาน
ต่ำ
สูง
การทำงานในพื้นที่จำกัด
สามารถทําได้
ไม่สามารทํางานได้
เสียงขณะทำงาน
เสียงดัง
เสียงดังมาก
การทำงานที่มีสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ราคา
แพง
ถูก