ท่อระบายน้ำ ( คสล. ) บริการส่งภายในจังหวัดภูเก็ต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ท่อระบายน้ำ ( คสล. )

มีให้บริการ 4 ขนาด รายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ขนาด ราคาขาย/อัน (บาท) สั่งซื้อสินค้า
ท่อระบายน้ำ30*100120.00สั่งซื้อ
ท่อระบายน้ำ40*100200.00สั่งซื้อ
ท่อระบายน้ำ60*100400.00สั่งซื้อ
ท่อระบายน้ำ80*100700.00สั่งซื้อ


chockchaiGroup   chockchaiGroup   chockchaiGroup