เกี่ยวกับโชคชัย คอนกรีตคอนสตรัคชั่น

            ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยคอนกรีต คอนสตรัคชั่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 ในจังหวัดภูเก็ต จากจุดเริ่มต้น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและงานทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค ทางองค์กร ได้มุ่มมั่นพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจหลักขององค์กร คือจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตซึ่งจากวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการก่อสร้างตามการขยายตัว ของระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัด และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และให้ก้าวทันวิวัฒนาการของ เทคโนโลยีการก่อสร้าง อย่างต่อเนื่อง
จนปัจจุบัน องค์กรนับเป็นหนึ่งในการผลิตและจำหน่ายคอนกรีต จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และสามารถเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งรายใหญ่ได้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยคอนกรีต คอนสตรัคชั่น จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ "โชคชัย" จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีต