ประวัติความเป็นมา

           
กลุ่มบริษัทฯ โชคชัย ในปัจจุบันจะประกอบด้วย 3 บริษัทหลัก ๆ ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยคอนกรีต คอนสตรัคชั่น
2. บริษัท โชคชัยคอนกรีต โลจิสติกส์ จำกัด
ให้บริการเช่ารถปั๊มคอนกรีต (MoliPump) ซึ่งมีให้บริการทั้งปั๊มบูม ปั๊มลาก โดยให้บริการทั้ง 11 จังหวัดภาคใต้
3. บริษัท โชคชัยคอนกรีต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ให้บริการเจาะเสาเข็ม ทั้งแบบเจาะแห้ง และเจาะเปียก ให้บริการ ทั้ง 11 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 177/7 หมู่7 ถ.ศรีสุทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ .076-620211 โทรสาร. 076-620207

เว็บไซต์ คือ www.chockchaigroup.com