ประวัติความเป็นมา

 

            กลุ่มบริษัทฯ โชคชัย ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เดิมประกอบธุรกิจ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างถนนและงานทางต่างๆ ปัจจุบันประกอบธุรกิจหลักคือ จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) พร้อมผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ให้เช่ารถปั๊มคอนกรีต (Concrete Boom Pump) และให้บริการรถเข็มเจาะคอนกรีต เพื่อให้สอดคล้องกับชนิดของสินค้า บริการ และช่องทางการจำหน่าย ทางกลุ่มบริษัทฯ
ชื่อองค์กร หจก.โชคชัยคอนกรีต คอนสตรัคชั่น
ทะเบียนเลขที่ 0833539001053
ก่อตั้งเมื่อ ปี 2539
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ( ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
กำลังการผลิต 15,000 ลบ.ม. / เดือน
กลุ่มลูกค้า โครงการก่อสร้างต่างๆ
ผู้บริหาร คุณภูวดล เครือเสน่ห์
คุณจิตรา ถนอมสิริกุล
ที่ตั้ง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 177/7 หมู่7 ถ.ศรีสุทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ .076-620211 โทรสาร. 076-620207

เว็บไซต์ คือ www.chockchaigroup.com